VGC Posavje

       
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Ljudska univerza Krško je bila konec leta 2016 uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V izvajanje je pridobila projekt "Večgeneracijski center Posavje" za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. V projektu so sodelovali še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Skupaj s partnerji so izvedli aktivnosti za ranljive ciljne skupine izvajale na sedmih lokacijah po celotni Spodnjeposavski regiji: v občini Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.
Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen

Namen projekta je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Večgeneracijski center Posavje je varen, prijeten in dostopen prostor za različne ranljive ciljne skupine. Izvedle so se vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Zraven strokovnjakov so v projektu sodelovali tudi prostovoljci.

Cilj

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili vsebine ciljnim skupinam tega javnega razpisa in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Specifični cilji

Pregled aktivnosti VGC Posavje – Brežice/Bistrica ob Sotli

Aktivnosti projekta oz. vsebine, vezane na osebe, zlasti otroke in mlade, ki tvegajo socialno izključenost: Aktivnosti projekta oziroma vsebine za starejše, zlasti tiste iz socialno ogroženih okolij:

PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« Z UČENCI OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

10. feb 2022Ekipa preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« je tokrat obiskala učence v OŠ dr. Jožeta...

PREBERI VEČ

TREBA JE OVREDNOTITI SLEHERNEGA OTROKA!« PREDAVANJE PATRA KARLA GRŽANA Z NASLOVOM »ZA RADOST BIVANJA

10. feb 2022V okviru predavanj za starše smo v Brežiški enoti Večgeneracijskega centra Posavje, v goste povabili patr...

PREBERI VEČ

S PREVENTIVNIM PROJEKTOM »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« V NOVEM LETU NA EKONOMSKI IN TRGOVSKI ŠOLI BREŽICE

12. jan 2022V novem letu nadaljujemo z izvedbo preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«....

PREBERI VEČ

USPEŠNO ZAKLJUČILI PREVENTIVNI PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 ZA UČENCE IN DIJAKE BREŽIŠKIH ŠOL ŽE 15. LETO ZAPORE

17. maj 2021Strokovna skupina preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki ga izvajamo v okviru Večgen...

PREBERI VEČ

POVEZOVANJE V VEČGENERACIJSKEM CENTRU BREŽICE SEŽE TUDI V VELENJE

14. maj 2021V septembru 2018 smo udeleženci VGC Brežice bili povabljeni v Velenje, da spoznamo njihov Večgeneracijski c...

PREBERI VEČ

PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« NA OSNOVNI ŠOLI VELIKA DOLINA 11. 02. 2019

18. feb 2021Pred šolskimi zimskimi počitnicami smo naše preventivne aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izv...

PREBERI VEČ

PONEDELJKOVE DELAVNICE ODLIČNO OBISKANE

14. feb 2021Večgeneracijski center Posavje je stopil v svoje drugo leto delovanja. Aktivnosti, ki se odvijajo, je vedno v...

PREBERI VEČ

PREVENTIVNI PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« NA OSNOVNI ŠOLI ARTIČE 4. 2. 2019

07. feb 2021Dne 4. 2. 2019 smo izvajalci preventivnih aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«...

PREBERI VEČ

DRUŽINA JE NAJBOLJ POMEMBEN DEJAVNIK PRI ODRAŠČANJU

01. feb 2021Predavanje dr. Andreja Perko z naslovom »Pomen matere in očeta pri vzgoji ter problem zasvojenosti«...

PREBERI VEČ

PREVENTIVNI PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DROGO!« NA OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA

01. feb 2021Izvajalci preventivnih aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki potekajo v okviru Mladinskega centr...

PREBERI VEČ
×