Vizitka

Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur. l. RS št. 87/2012, 47/2013) (v nadaljevanju odlok). Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372 z dne 1. 2. 1999.

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 5 90 837 90
+386 40 242 429
info(at)zptm.si

ID za DDVSI22560343
Matična številka1331264000

  • Oblika organiziranosti: javni zavod
  • Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24. 11. 1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur. l. RS 76/97)
01. 02. 1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

  • Občina Brežice

Stopite v stik

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790
+386 40 242 429