Osnovni podatki

Nazaj

Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur. l. RS št. 87/2012, 47/2013) (v nadaljevanju odlok). Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372 z dne 1. 2. 1999.

Uradni podatki

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 5 90 837 90 info@zptm.si
ID za DDV: SI22560343
Matična številka: 1331264000

Registrski organ: Okrožno sodišče Krško
Datum vpisa v register: 1. 2. 1999
Št. reg. vložka: 1/03989/00
Št. klasifikacije: 94.999

Bančni računi

  • 01209-6030307958Uprava republike Slovenije za javna Plačila, območna enota Novo mesto (BSLJSI2X)

  • Oblika organiziranosti: javni zavod
  • Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24. 11. 1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur. l. RS 76/97)
01. 02. 1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

Kontakt