Organiziranost

Nazaj

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote:
 

 1. Uprava – za potrebe izvajanja splošnih, računovodsko – finančnih, kadrovskih ter pravnih zadev; 
   
 2. Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma;
   
 3. Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja;
   
 4. Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade;
   
 5. Projektna pisarna – za potrebe izvajanja prijav na evropske projekte ter pridobivanje finančnih sredstev iz naslovov projektov.
Organiziranost

Pod okrilje Mladinskega hotela, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10 A, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Notranje organizacijske enote vodijo posamezne vodje notranjih organizacijskih enot, ki so neposredno odgovorne direktorju zavoda. 

Kot javno službo zavod opravlja naloge na področju podjetništva turizma in na področju dela z mladimi, kot je določeno v odloku.

Kot tržno dejavnost zavod opravlja prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, katere upravlja, izvaja dejavnost trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …), izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise ipd., trži celovite turistične ponudbe na ravni občine, izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov …, izvaja dejavnost točenja pijač ipd.), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.

Kontakt