Mladinski center Brežice

Regijski posvet

Dejavnosti za mlade

Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo:

 • organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja,
 • sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
 • skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške dejavnosti,
 • skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade.
 • Zavod še zlasti izvaja naslednje aktivnosti:
 • zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
 • organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade,
 • nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
 • organizira in izvaja izmenjave mladih,
 • omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
 • se povezuje in izvaja aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja.
VGC - Krajevne skupnosti

Dejavnosti za starejše

Večgeneracijski center

Namen Večgeneracijskega centra Brežice je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra zagotavljamo varen, prijeten in dostopen prostor, kjer različnim ciljnim skupinam zagotavljamo socialno vključenost. Temelj našega je preventivno delovanje, ki posameznikom omogoča dostopnost do informacij, druženje, mobilnost, vzpostavljanje socialne mreže, večgeneracijsko sodelovanje.

Sopotniki

Sopotniki

brezplačni prevozi za starejše občane

Program Sopotniki potek v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in ob podpori Občine Brežice. Namen programa je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.

Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Z nami se lahko zapeljejo po opravkih, na obisk, kulturno prireditev ali zgolj na izlet.

 • Občina Brežice

Stopite v stik

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790
+386 40 242 429