Mladinski center Brežice

Nazaj

Regijski posvet

Dejavnosti za mlade

Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo:

 • organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja,
 • sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
 • skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške dejavnosti,
 • skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade.
 • Zavod še zlasti izvaja naslednje aktivnosti:
 • zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
 • organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade,
 • nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
 • organizira in izvaja izmenjave mladih,
 • omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
 • organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami,
 • se povezuje in izvaja aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja.

Kontakt