Javna povabila

Nazaj

(: )

Javno povabilo za tehnično produkcijo na dogodkih in prireditvah

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za TEHNIČNO PRODUKCIJO NA DOGODKIH IN PRIREDITVAH (najem tehnične opreme, priprava prostorov na dogodek, postavitev ozvočenja in luči, ozvočevanje in upravljanje z lučmi, projekcija, pospravljanje prostorov po izvedenem dogodku) za koledarski leti 2024 in 2025 za ZPTM Brežice.

Podaljšano javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja – ZPTM Brežice v podnajem

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ (Uradni list RS, št.  18/1991, 19/1991 - popr., Uradni list RS, št. 13/1993, 9/1994 - odl. US, 22/1994 - odl. US, 21/1994, 29/1995 - ZPDF, 24/1996 - odl. US, 23/1996, 44/1996 - odl. US, 1/2000 - odl. US, 1/2000, 22/2000 - ZJS, 87/2002 - SPZ, 29/2003 - odl. US, 69/2003 - SZ-1 in 90/2009 - odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR in  131/2023 - ZORZFS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja podaljšanje Javnega zbiranja ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Brežice, ki ga ima v najemu in upravljanju v podnajem. 

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja – ZPTM Brežice v podnajem

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21, 153/21, 18/23 - ZDU-1O, 77/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR in 131/2023 - ZORZFS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Brežice, ki ga ima v najemu in upravljanju v podnajem. 

Stran 1 od 2 (Vseh vnosov: 15)

Kontakt