Javna povabila

Nazaj

Povabilo k oddaji ponudbe za prodajo na stojnici (rokodelski, domači izdelki…) na prireditvi ’Mestna promenada 2024’ v starem mestnem jedru Brežic

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM Brežice) vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za prodajo na stojnici na prireditvi Mestna promenada 2024 v starem mestnem jedru Brežic.

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo.

Rok za oddajo ponudbe je sreda, dne 26. 6. 2024 do 12. ure.

Podaljšanje Javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje).

Podaljšanje javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem).

(: )

Povabilo k oddaji ponudbe za prodajo na stojnici (rokodelski, domači izdelki…) na prireditvi ’Mestna promenada 2024’ v starem mestnem jedru Brežic

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM Brežice) vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za prodajo na stojnici na prireditvi Mestna promenada 2024 v starem mestnem jedru Brežic.

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo.

Rok za oddajo ponudbe je sreda, dne 26. 6. 2024 do 12. ure.

Vabilo na ocenjevanje v peki kruha 2024

Vabilo na ocenjevanje v peki kruha 2024

Dan kruha, vina in salam 2024

Dan kruha, vina in salam 2024 bo potekal 14. junija 2024 v Posavskem muzeju Brežice. Na prireditvi se bodo predstavila turistična in vinogradniška društva ter salamarji, ki nas vsako leto navdušijo s svojo ponudbo. Ob tej priložnosti bo potekalo tudi ocenjevanje v peki domačega kruha.

Podaljšanje Javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje).

Podaljšanje javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem).

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi Mestna promenada 2024

Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi Mestna promenada 2024

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju ZPTM Brežice) vabi vse zainteresirane gostinske ponudnike k predložitvi ponudbe za izvedbo gostinskih storitev (hrana in pijača) na prireditvi Mestna promenada (10. do 19. julij 2024).

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo. Rok za oddajo ponudbe je ponedeljek, dne 6. 5. 2024 do 12. ure.

Podaljšano javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja – ZPTM Brežice v podnajem

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ (Uradni list RS, št.  18/1991, 19/1991 - popr., Uradni list RS, št. 13/1993, 9/1994 - odl. US, 22/1994 - odl. US, 21/1994, 29/1995 - ZPDF, 24/1996 - odl. US, 23/1996, 44/1996 - odl. US, 1/2000 - odl. US, 1/2000, 22/2000 - ZJS, 87/2002 - SPZ, 29/2003 - odl. US, 69/2003 - SZ-1 in 90/2009 - odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR in  131/2023 - ZORZFS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja podaljšanje Javnega zbiranja ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Brežice, ki ga ima v najemu in upravljanju v podnajem. 

Podaljšanje javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem).

Podaljšanje Javnega povabila zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 je na spletni strani ZPTM Brežice in drugih medijih dne 12. 3. 2024 objavil Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje).

Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem)

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 objavlja Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za gospodarstvo (podjetništvo in turizem).

Stran 1 od 3 (Vseh vnosov: 27)

Kontakt