Organi zavoda

Organi zavoda

15. člen Odloka določa, da so organi zavoda:

  • direktor,
  • svet zavoda,
  • strokovni svet.

Direktor

Direktorica zavoda je Katja Čanžar.


Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja pet članov. Pristojnosti in odgovornosti sveta centra so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda.

Predstavniki ustanovitelja:

  • Dražen Levojević
  • Martina Zlobko
  • Jure Krošl

Predstavnica zainteresirane javnosti

  • Branka Stergar

Predstavnica zaposlenih

  • Alja Kovačič

 

  • Občina Brežice

Stopite v stik

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790
+386 40 242 429