Organi zavoda

Nazaj

Organi zavoda

15. člen Odloka določa, da so organi zavoda:

  • direktor,
  • svet zavoda,
  • strokovni svet.

Direktor

Direktorica zavoda je Katja Čanžar.


Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja pet članov. Pristojnosti in odgovornosti sveta centra so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda.

 

Predstavnica zaposlenih

  • Alja Kovačič - predsednica

Predstavnica zainteresirane javnosti

  • Branka Stergar - podpredsednica

Predstavniki ustanovitelja:

  • Karlo Budič
  • Ksenija Kragl
  • Martina Zlobko

 

Stopite v stik