Vrednote in poslanstvo

Nazaj

Vrednote

 • spoštovanje na vseh ravneh in spoštljivi medsebojni odnosi,
 • spoštovanje in prepoznavnost v okolju,
 • varnost, pripadnost, strokovnost, kakovost,
 • posameznik je aktiven član, ima vpliv na dogajanje,
 • v odnosu do drugega delujemo tako, kot bi sami želeli, da drugi delujejo z nami,
 • odprta komunikacija, aktivna udeležba, konstruktiven dialog,
 • vsi smo odgovorni za pozitivno klimo,
 • odgovorni odnos do dela, sredstev, stroke,
 • težnja k osebni in strokovni rasti,
 • ekonomičnost poslovanja, gospodarnost, zakonitost, transparentnost.

Poslanstvo

Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti:

 • podjetništva,
 • turizma,
 • ter dejavnosti za mlade na območju občine Brežice.

Stopite v stik