Učilnica na prostem

Učilnica na prostem je zunanji inovativni izkustveni učni prostor, v katerem lahko mladi spoznavajo naravo ter imajo priložnost za izvedbo raznovrstnih aktivnosti in učnih vsebin. Učenje izven učilnice orodje za poučevanje in učenje, ki dokazano dviguje dosežke, izboljšuje vedenje in vključenost vseh skupin, tudi tiste, ki jih je težje vključiti, spodbuja družbeni, čustveni in osebni razvoj ter prispeva k zdravju in dobremu počutju otrok in mladih. Učilnica na prostem je primerna tako za različne vsebine in aktivnosti, od šolskega pouka do interaktivnih, neformalnih vsebin. 

Učilnica na prostem je rezultat projekta Učenje pod krošnjami. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske solidarnostne enote in gre za solidarnostni projekt, ki ga prijavi skupina najmanj petih mladih. Projekt je trajal od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Uporabnina prostora

Brezplačno  

Kontakt