PiMP

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj

28. december 201628. december 2018

PiMP

PiMP projekt, s polnim nazivom Priložnosti in izzivi mladih v Posavju, je projekt s katerim se lotevamo reševanja nezaposlenosti mladih v Posavju skozi inovativen in kakovostno zastavljen program usposabljanja in izobraževanja, katerega končni cilj bo zaposlitev. Projekt vključuje mlade, stare od 15 do 29 let, ki jih zaradi regijskih potreb zanima predvsem delo v turizmu.

V obdobju 2016–2018 je cilj in kazalnik projekta, zaposlitev 18 mladih oseb na trgu dela.

Namen

Projekt je namenjen krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti med mladimi. Pri tem bomo koristili metode praktičnega dela z mladimi, mreženja med mladimi in mladih z relevantnimi organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja mladih oseb. S prilagojenimi programi in povsem v prakso naravnanimi programi neformalnega izobraževanja in na drugi strani potreb lokalnega okolja bomo poskrbeli za zaposlitev mladih aktivnih iskalcev zaposlitve, dijakov in študentov zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev.

Splošni cilji

 • zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven,
 • z inovativnimi pristopi prispevati k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela ter s tem prispevali k reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področju mladinskega dela in mladinske politike,
 • okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno priznanje teh kompetenc,
 • prispevati k reševanju problema brezposelnosti in s tem na trajnosten način okrepili kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno – gospodarski potencial.

Specifični cilji

 • Vzpostavili bomo pilotni model tržno usmerjenega delovanja mladinskega hotela z ustvarjanjem delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih po načelih »Zelene sheme slovenskega turizma«,
 • ustanovili mladinsko zadrugo za izvajanje turističnega servisa za trženje lokalne ponudbe po vzoru »Zelene sheme slovenskega turizma«2,
 • in vzpostavili Sklad za mlade, s katerim bo upravljala mladinska zadruga, ki v Sklad usmerja dobiček (sredstva se porabljajo letno s potrebami populacije mladih v občini (garancijska shema za mlade).

Rezultati

 • vključitev in zaposlitev dveh oseb (spodbuda za zaposlitev) 2 osebi
 • vključiti v projektne aktivnosti vsaj 20 brezposelnih oseb iz ciljne skupine: dijaki in študenti zadnjih letnikov, ki v času trajanja operacije zaključujejo izobraževanje in aktivno iščejo zaposlitev
 • osvojitev praktičnih znanj in vključitev na trg dela (samozaposlitev,  zaposlitev v javnem zavodu – področje kultura, mladina, turizem, mladinski zadrugi, itd.)
 • ustanovitev Mladinske zadruge in vzpostavljena mreža z lokalnimi podjetniki, zavodi, institucijami
 • ustanovitev Sklada za mlade

Kontakt