Out of the city!

Projekt podeželski mladini omogoča dialog na temo mladinskega dela in oblikovanja programov na podeželju.

Nazaj

1. september 202330. september 2025

Out of the city!

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

Vrednost projekta: 250.000,00 EUR

Partnerji: FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA APS: ITALIJA, Asociatia Be You: ROMUNIJA, Pokret gorana Vojvodine: SRBIJA

Projekt podeželski mladini omogoča dialog na temo mladinskega dela in oblikovanja programov na podeželju. Skupaj bomo gradili priložnosti za sodelovanje mladih v mladinskih aktivnostih. To bo tudi podprlo mladinsko delo in naredilo delo ter njegove učinke bolj vidne na podeželju.

Naši cilji so podpora podeželski mladini, razviti novo, inovativno metodologijo, ki lahko zagotovi izvajanje kakovostnega mladinskega dela na podeželju ter mladinske delavce in druge, ki delajo z mladimi, usposobiti za izvajanje komponente podeželskih mladih

Cilji projekta: 

1: Pripraviti metodologijo za ruralno mladinsko delo.

2: Usposobiti mladinske delavce in ostale zainteresirane za izvajanje ruralnega mladinskega dela.

3: Razširiti uporabo razvite metodologije v lokalna okolja in decentralizirati aktivnosti za mlade.

4: Spodbujati in širiti inovativne pristope ruralnega mladinskega dela in podpreti programe Erasmus+

5: Okrepiti zavedanje mladih in lokalne skupnosti o pomenu mladinskega dela in prispevati k dvigu števila mladih aktivnih v raznih dejavnostih.

Rezultati projekta: 

1. Metodologija za izvajanje mladinskega dela na ruralnih območjih, ki bo odgovarjala na dejanske potrebe mladih iz teh območij ter jo bo mogoče preslikati na katerokoli državo.

2. Usposobljeni mladinski delavci za izvajanje ruralnega mladinskega dela.

3. Prepoznavanje in uporaba metodologije na ruralnih območjih, aktivno vključeni mladi.

4. Večje zavedanje med mladimi in lokalno skupnostjo o pomenu mladinskega dela in evropskih programih.

5. Priznavanje in podpora ruralnemu mladinskemu delu.

Več o projektu: https://www.mc-brezice.si/projekti/out-of-the-city

  • Logo Out of the city
  • out of the city EU logo
  • Občina Brežice

Kontakt