Mladi za šport

Na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sodelujemo pri projektu Mladi za šport, ki se zaključi maja 2024.

Nazaj

1. september 20221. junij 2024

Mladi za šport

Zavod za šport Slovenske Konjice (ZZŠSK) je v partnerstvu z Mladinsko mrežo MaMa in pridruženimi organizacijami iz petih lokalnih skupnosti po Sloveniji (Zagorje ob Savi, Sevnica, Ajdovščina, Žalec in Brežice) 7. septembra 2022 začel z izvajanjem projekta. Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije v programu Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota – Aktivnosti udejstvovanja mladih.

Namen projekta je pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih, osrednja cilja projekta pa sta analiza dejanske vključenosti mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti ter priprava definiranih in končnih ukrepov, ki bodo predstavljeni in implementirani na lokalni ravni. Projekt temelji na konceptu dialoga mladih, v svojem bistvu pa gre za splet enodnevnih srečanj, preko katerih bodo mladi spoznali tako pomen aktivacije v športu, kot tudi zelo pomembne demokratične procese, ki jih uspešno aplicira strukturiran dialog ter preko njih pridobiva mnenja s strani državljanov EU. Projekt je namenjen dvigu participacije mladih v družbi na osnovi njihovih lastnih idej. V okviru 5 osrednjih projektnih aktivnosti v obliki vključujočih delavnic po metodah mladinskega dela in neformalnega izobraževanja bodo mladi pripravili ukrepe za dvig športne aktivacije mladih.

Publikacija je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Kontakt