MI! - mladinski inkubator

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj

1. februar 202015. september 2021

MI! - mladinski inkubator

MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve.

V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Namen

Projekt je namenjen krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih. S projektnimi aktivnostmi bomo:

 • z mladimi pripravili analizo življenja mladih in izzivov zaposlovanja v regiji, strategijo na področju mladih in mladinske politike v regiji;
 • izvedli usposabljanja v okviru mladinskega dela za krepitev kompetenc in opolnomočenje mladih ter prenos ustreznih znanj in kompetenc na mlade;
 • krepili kadrovske, organizacijske in programske kapacitete za izvajanje mladinskega dela za namen boljšega naslavljanja problema brezposelnosti mladih, aktivno reševanje življenjskih situacij mladih, povezanih z njihovim vstopanjem na trg dela;
 • se mrežili z relevantnimi organizacijami za zagotavljanje boljšega zaposlovanja mladih oseb ter prenosa dobrih praks;
 • z razvojem programa usposabljanj mladinskega inkubatorja skrbeli za relevantne koristi za mlade tudi po zaključku projekta;skrbeli za povezovanje in nadgradnjo projektnih rezultatov (nadgradnja in razvoj dela Mladinske zadruge Unlimitedpotential in Sklada za mlade) ter na ta način skrbeli tudi za trajnost projekta

Splošni cilji

 • zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega sektorja, kot tudi izven;
 • z inovativnimi pristopi prispevati k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela ter s tem prispevali k reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki pa imajo hkrati tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike;
 • okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbudili družbeno priznanje teh kompetenc;
 • prispevati k reševanju problema brezposelnosti mladih in s tem na trajnostni način okrepili kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njegov družbeno-gospodarski potencial;
 • spodbujati in krepiti mladinski sektor, usmerjen v razvoj in krepitev civilne družbe za pripravo in vodenje razvojnih programov temelječ na mladinskem delu.

Posebni cilji

 1. analiza kariernih odločitev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;
 2. izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
 3. vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na potrebe mladih in trga dela v regiji;
 4. redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega inkubatorja v okviru že ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega podjetja (nadgradnja predhodnega projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PIMP) in povezovanje z deležniki;
 5. ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

Rezultati

 • vključitev vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje;
 • zaposlitev 65 % od 39 mladih oz. 25 mladih (od 15 do 29 let) v mladinskem sektorju ali drugje;
 • analiza kariernih odločitev v mladinskem kontekstu, zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”
 • dokument Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji
 • program usposabljanj mladinskega inkubatorja.
 • Občina Brežice

Kontakt