Banova domačija – okusimo dediščino

Projekt Banova domačija-okusimo dediščino temelji na revitalizaciji kulturne dediščine.

Nazaj

1. april 202331. december 2023

Banova domačija – okusimo dediščino

Kratek povzetek projekta:

Projekt temelji na revitalizaciji skupne etnološke dediščine, družbene infrastrukture - Banove domačije. V destinaciji razvija butično ponudbo, s pridihom lokalnega, avtentičnega, edinstvenega. Predstavlja pomemben prispevek k višji kakovosti doživetja turistov, razvoju kreativnega turizma, trajnostnem razvoju javne infrastrukture na podeželju, prispeva k boljši dostopnosti programov in storitev na področju kulture, turizma, izobraževanja in povečuje možnosti za vključenost ranljivih skupin v družbo, prispeva k zaposlovanju.

S projektom nadgrajujemo sodelovanje med društvi, javnimi zavodi, podjetniki, lokalno skupnostjo, ter gradimo trdnejše vezi na podlagi skupno oblikovanih programov.

V osnovni ciljni skupini nagovarjamo ponudnike lokalnih turističnih produktov in storitev, posebej mlade in ženske, ti dve skupini sta tudi ključni za izvajanje programov. Nadalje vse obiskovalce – turiste kot tudi vse potencialne obiskovalce destinacije Čatež in Brežice.

Posebni cilji: 

 • Vzpostavitev »doživljajske domačije« z namenom ustvarjanja pogojev za v prihodnost usmerjen trajnostni razvoj otrok in mladine, s programi s področja ekologije, naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega turizma;
 • Oprema prostora za informiranje / sprejem obiskovalcev in izvedbo izobraževalnih vsebin na prostem;
 • Oblikovanje dveh novih turističnih produktov:

1.  doživljajska domačija ter pilotno izvajanje le - te, s čimer bomo omogočili obiskovalcu, da način življenja v obdobjih razvoja in razcveta domačije spoznava in raziskuje ter doživi svojo lastno izkušnjo dediščine.

Poskrbljeno bo za organizirano vodenje, ob tem pa vzpostavljena tudi ponudba delavnic in dogodkov:

 • izdelovanje replik predmetov, kot npr. posode, kovanih predmetov;
 • prikaz vsakdanjega življenja na domačiji, in možnost sodelovanja pri dejavnostih (kot npr. kmečka opravila – spravilo sena, košnja, spoznavanje poteka življenja na kmetiji v tesni povezavi z živalmi –skrb za čebele in delavnice o pomenu čebelarstva in povezave le-teh z gozdom v neposredni bližini, tečaj peke jabolčnega zavitka, peka izdelkov iz medu, peka kruha);
 • prikaz starih obrti – rokodelske delavnice (kot npr. delavnica šivanja, kvačkanja, pletenja);
 • prikaz obrezovanja visokodebelnih dreves, sajenje sadnega drevja, spoznavanje in predstavitev eko sort sadja – topaz, bonita, cepljenje drevja, sušenje sadja, zelišč, itd.;
 • glasba in zabava na kmetiji (družabni večeri na domačiji – s pesmijo, plesom ipd.),
 • ter kulturno gledališka predstava (Spoznavanje zgodovine kraja skozi predstavo »Zgodbe z Banove domačije«, kjer bodo obiskovalci aktivni soustvarjalci, raziskovalci in okuševalci spoznavali čare in koristi osebnega druženja z dediščino.);

2.  avtentično doživetje: »Kulinarično 5* doživetje«

Doživetje za zasebna druženja. Za bolj zahtevne goste bomo ponudili večerjo na domačiji, v družbi brežiške Michelinove zvezdice in Gault&Millau kapice - Ošterije Debeluh in chefa Tomiča, kjer bodo gostje z vsemi brbončicami in čutili okusili zgodbo in identiteto lokalnega prostora. Ponudbi se pridružijo znane Penine Istenič, ipd.

 

Kazalniki:

 • Nova turistična produkta (butičen, zelen, dostopen, trajen)
 • Programi doživljajske domačije z delavnicami, prikazi in družabni večeri
 • Program usposabljanja za ciljne skupine, poudarek na ranljivih skupinah
 • Oprema za informiranje in sprejem obiskovalcev – 1x informacijski pult ter stol
 • Vključeni prostovoljci v program usposabljanja prostovoljcev za kvalitetno predstavljanje destinacije
 • Število vključenih in usposobljenih malih proizvajalcev
 • Oprema za sprejem obiskovalcev in izvedbo izobraževalnih vsebin na prostem – nabava 12 klopi in 6 miz
 • Izdelani kostumi za kulturno gledališko predstavo – 10 otroških, 4 za odrasle
 • Zaposlitev osebe pri partnerju
 • Strokovno gradivo oblikovano kot didaktični pripomoček za promocijo Banove domačije
 • Izdelan učni program
 • Št. izvedenih vodenih ogledov
 • Kulturno gledališka predstava
 • Vsebinska nadgradnja spletne strani www.discoverbrezice.com
 • Izdelan kratki promocijski film
 • Tiskovna konferenca
 • Program ugodnosti za Prijatelje domačije
 • Program tematske interaktivne poti za otroke
 • 5 nagradnih iger z namenom promocije projekta in sodelovanja z ponudniki iz območja LAS
 • Število botrov predmetov / objektov

Partnerji projekta so Občina Brežice, Posavski muzej Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Invalidsko podjetje Lumia, družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje, d.o.o., Turistično društvo Artiče, Sadjarsko društvo Artiče.

Predvideno trajanje projekta je od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

Skupna vrednost projekta je 46.771,00 EUR, od tega je višina podpore 38.590,34 EUR (sofinanciranje s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

Projekt »Banova domačija – okusimo dediščino« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Brežice. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Stopite v stik