Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice: Leto 2023 - leto inovacij in napredka

Izjava za javnost

Nazaj

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice: Leto 2023 - leto inovacij in napredka

V letu 2023 je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice) uspešno izvedel in podprl široko paleto projektov in pobud, ki so obogatile našo skupnost in prispevale k trajnostnemu razvoju regije. Z uporabo 905.879,65 EUR nepovratnih sredstev smo izpolnili in presegli naše zaveze do skupnosti, s posebnim poudarkom na področjih izobraževanja, športa, kulture in trajnostnega razvoja.

Proaktivno pristopamo k projektom, ki vključujejo:

  • Opolnomočenje mladih: Z intenzivnimi programi, kot so lokalne pobude za cilje mladih EU in podpora mladinskim delavcem, smo mladim približali evropske cilje in jih spodbudili k aktivnemu državljanstvu.
  • Šport in zdravje: Z inovativnimi športnimi aktivnostmi, kot je HEPA CAMP, in projekti s področja športa in rekreacije smo povečali telesno in duševno dobrobit mladih ter spodbujali športno udejstvovanje.
  • Podjetništvo in inovacije: Preko projektov, kot je javni razpis SPIRIT in SPOT svetovanje, smo krepili podjetniško okolje in podpirali MSP-je.
  • Izobraževanje in trajnostni razvoj: Z učilnico na prostem in projektom "Banova domačija – okusimo dediščino", smo spodbujali inovativno učenje in prispevali k ohranjanju kulturne dediščine.

 

Naša prihodnja usmeritev je širitev obstoječih programov in razvoj novih pobud, ki so usklajene s poslanstvom in cilji ZPTM Brežice. Osredotočili se bomo na trajnostno in odgovorno podjetništvo, podporo mladim, tehnološki razvoj in širitev mreže partnerstev.

 

Šport in zdravje gresta z roko v roki za aktivnejše in bolj zdravo življenje mladih

 

ZPTM Brežice naslavlja enega izmed največjih sodobnih izzivov - boj proti telesni nedejavnosti in njenim negativnim posledicam na zdravje, gospodarstvo ter družbeno blagostanje. Zavedajoč se pomena redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja in dobrega počutja, je zavod prevzel vlogo vodilnega partnerja in prijavitelja ambicioznega projekta HiH – Hand in Hand. Ta projekt je osredotočen na spodbujanje udeležbe mladih v športu in telesni dejavnosti, s ciljem promoviranja zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa.

 

V okviru projekta je bil poleti v Mladinskem centru Brežice organiziran mednarodni športni HEPA kamp, ki je združil 350 mladih iz 17 držav. Kamp je ponudil raznolike aktivnosti, od tečajev samoreševanja, iger na prostem, veslanja in deskanja na reki do 

 

inovativnih športnih iger. S temi dejavnostmi je projekt presegel načrtovano zastopanost držav in dosegel 83-odstotno uspešnost pri zbiranju udeležencev, saj so avgustovske poplave v zadnjem hipu povzročile številne odpovedi iz tujine. Odločili smo se za ponovitev / nadaljevanje HEPA kampa, ki ga bomo izvedli konec marca in aprila 2024, da aktivnost realiziramo 100%, čeprav že podatki o prijavljenih na današnji dan kažejo, da bomo načrtovano število vključenih 420 mladih krepko presegli. 

 

Ena ključnih dosežkov projekta je razvoj motivacijskega modela, ki je namenjen spodbujanju redne športne dejavnosti med mladimi. Model, razvijan skozi pet faz, vključuje raziskovanje, pripravo in izvedbo psiholoških testiranj ter analizo njihovih rezultatov. Cilj modela je izpostaviti pozitivne učinke športa na učenje, socialne veščine in življenjski položaj mladih, ter spodbuditi starše in javne ustanove k večji podpori športnim programom za mlade.

 

"Skupaj do zdrave skupnosti: Inovativni pristopi lokalnih športnih klubov v Brežicah"

V Brežicah lokalni športni klubi pišejo novo poglavje v zgodovini skupnostnega športa, ki temelji na inovaciji, zdravju in vključevanju. Z velikim ponosom danes predstavljamo, kako naša skupna vizija združevanja športa in zdravja pozitivno vpliva na kakovost življenja v naši skupnosti, brez omejitev na starost ali fizične sposobnosti.

 

Kajak Kanu Klub Čatež Masters prednjači z "Vodeno skupinsko vadbo in Rei sproščanjem", ki prinaša edinstveno kombinacijo funkcionalne vadbe in sprostitvenih tehnik. Ta program je zasnovan za krepitev telesa in duha ter služi kot predpriprava za aktivnosti na vodi. Nadaljnji načrti vključujejo razširjeno vadbo na tekaških rolkah in intenzivne treninge na vodi, kar dokazuje našo zavezanost k celostnemu pristopu k zdravju.

 

Posebno pozornost namenjamo tudi medgeneracijskemu povezovanju preko športa. ŠD Plavalna akademija Rok Kerin izvaja program medgeneracijskega plavanja za seniorje, ki omogoča izkoriščanje blagodejnih učinkov plavanja na zdravje. RK Dobova prav tako prispeva k skupnosti z vodenimi vadbami za veterane in medicinsko-terapevtskimi programi, ki so prilagojeni individualnim potrebam.

Inovativnost je v središču naših prizadevanj, kar dokazuje iniciativa ŠD Breza z "Mobilno balvansko steno v vsako vas". Ta projekt približuje plezanje tistim izven mestnih središč in krepi občutek skupnosti ter spodbuja medsebojno povezovanje.

 

Naša predanost se odraža v združevanju virov, znanja in strasti za promocijo zdravega načina življenja in zagotavljanje, da so športne aktivnosti dostopne vsem članom naše skupnosti. Skupaj ustvarjamo okolje, ki ne samo podpira fizično aktivnost, ampak tudi krepi duševno zdravje in spodbuja medsebojno podporo.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice: Leto 2023 - leto inovacij in napredka
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice: Leto 2023 - leto inovacij in napredka

Stopite v stik