Višji svetovalec področja III - Večgeneracijski center Brežice (nadomeščanje porodniške odsotnosti)

Prosto delavno mesto

Nazaj

Prijava do: 29. 3. 2023

Opis del in nalog:

 • skrbi za nemoteno izvajanje zastavljenih aktivnosti v Večgeneracijskem centru Brežice;
 • vodi, koordinira, pripravlja, organizira, izvaja vse predvidene aktivnosti navedene v prvi alineji, za katere je zadolžen Večgeneracijski center Brežice;
 • nudi pomoč uporabnikom Večgeneracijskega centra Brežice;
 • informira uporabnike in širšo zainteresirano javnost o dejavnostih večgeneracijskega centra;
 • sodeluje pri ostalih projektih Zptm oziroma tistih, v interesu zavoda in koordinira dejavnosti, ki se neposredno navezujejo na aktivnosti Večgeneracijskega centra Brežice in področja dela;
 • redno podaja utemeljene predloge za izboljšanje dela;
 • pripravlja poročila o delu;
 • redno podaja utemeljene predloge za izboljšanje delovanja zavoda;
 • skrbi za red, mir in disciplino v okviru objektov javnega zavoda;
 • izvaja ostale naloge po navodilu direktorja.

Nudimo:

 • Trajanje zaposlitve: določen čas, 6 mesecev
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovni čas: 40 ur/teden
 • Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Pričakujemo:

 • Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
 • Delovne izkušnje: 3 leta
 • Vozniško dovoljenje: B
 • Znanje jezikov: angleški jezik - razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro oziroma aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
 • Računalniška znanja:
 • urejevalniki besedil - osnovno
 • delo s preglednicami - osnovno
 • delo z bazami podatkov - osnovno
 • programiranje - osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij - osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov - osnovno
 • računalniško oblikovanje - osnovno

Drugo:

 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela s starejšimi
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
 • vodstvena znanja, znanje vodenja projekta, znanje dela s ciljno skupino starejših in mladih, znanja s področja socialnega varstva, pedagoška znanja
 • delovne izkušnje na področju dela s starejšimi
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske sposobnosti

Način prijave: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata

 • Kontaktna oseba: ŠPELA LENIČ
 • Telefon: 059 083 798
 • E-naslov: spela.lenic@zptm.si
 • Naslov: Gubčeva ulica 10a, 8250 BREŽICE

Kontakt