Višji svetovalec področja III - Večgeneracijski center Brežice

Prosto delavno mesto

Nazaj

Prijava do: 29. 3. 2023

Opis del in nalog:

 • skrbi za nemoteno izvajanje zastavljenih aktivnosti v Večgeneracijskem centru Brežice; 
 • vodi, koordinira, pripravlja, organizira, izvaja vse predvidene aktivnosti navedene v prvi alineji, za katere je zadolžen Večgeneracijski center Brežice; 
 • nudi pomoč uporabnikom Večgeneracijskega centra Brežice;
 • informira uporabnike in širšo zainteresirano javnost o dejavnostih večgeneracijskega centra; 
 • sodeluje pri ostalih projektih Zptm oziroma tistih, v interesu zavoda in koordinira dejavnosti, ki se neposredno navezujejo na aktivnosti Večgeneracijskega centra Brežice in področja dela; 
 • redno podaja utemeljene predloge za izboljšanje dela; 
 • pripravlja poročila o delu; 
 • redno podaja utemeljene predloge za izboljšanje delovanja zavoda; 
 • skrbi za red, mir in disciplino v okviru objektov javnega zavoda; 
 • izvaja ostale naloge po navodilu direktorja

 

 • Nudimo: Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovni čas: 40 ur/teden
 • Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Pričakujemo

 • Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
 • Delovne izkušnje: 3 leta
 • Vozniško dovoljenje: B
 • Znanje jezikov: angleški jezik - razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro oziroma aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
 • Računalniška znanja:
  • urejevalniki besedil - osnovno
  • delo s preglednicami - osnovno

Kontakt