Podaljšano javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja – ZPTM Brežice v podnajem

Nazaj

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi Stanovanjskega zakona – SZ (Uradni list RS, št.  18/1991, 19/1991 - popr., Uradni list RS, št. 13/1993, 9/1994 - odl. US, 22/1994 - odl. US, 21/1994, 29/1995 - ZPDF, 24/1996 - odl. US, 23/1996, 44/1996 - odl. US, 1/2000 - odl. US, 1/2000, 22/2000 - ZJS, 87/2002 - SPZ, 29/2003 - odl. US, 69/2003 - SZ-1 in 90/2009 - odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 - ZUNPEOVE, 78/2023 – ZORR in  131/2023 - ZORZFS) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja podaljšanje Javnega zbiranja ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Brežice, ki ga ima v najemu in upravljanju v podnajem. 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih oddate ponudbo.

Rok za oddajo ponudbe je podaljšan, in sicer lahko ponudbe oddate do petka, dne 29. 3. 2024 do 12.00 ure (oddano osebno na sedežu zavoda, priporočeno po pošti ali po elektronski pošti).

Kontaktna oseba: Špela Lenič, spela.lenic@zptm.si.

Dodatne informacije, navodila in obrazci so v prilogi spodaj: 

  • Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja Občine Brežice, v upravljanju ZPTM Brežice v podnajem z dne 24. 1. 2024 skupaj s prilogami – obrazec št. 1/PO, obrazec št. 2/PO ter obrazec št. 1/FO
  • Fotografije stanovanja

Kontakt