Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje)

Nazaj

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – v nadaljevanju ZPTM Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 107/2023) ter skladno s Pravili o delovanju in poslovanju Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z dne 22. 2. 2024 objavlja Javno povabilo zainteresiranim posameznikom za imenovanje članov strokovnega sveta za družbene dejavnosti (mladina in večgeneracijsko sodelovanje).

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih oddate svoje prijave.

Rok za oddajo prijave je ponedeljek dne 25. 3. 2024 do 12.00 ure (po pošti ali po elektronski pošti).

Kontaktna oseba: Špela Lenič, spela.lenic@zptm.si.

Dodatne informacije, navodila in obrazci so v prilogi spodaj: 

Kontakt