Javno povabilo za tehnično produkcijo na dogodkih in prireditvah

Nazaj

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za TEHNIČNO PRODUKCIJO NA DOGODKIH IN PRIREDITVAH (najem tehnične opreme, priprava prostorov na dogodek, postavitev ozvočenja in luči, ozvočevanje in upravljanje z lučmi, projekcija, pospravljanje prostorov po izvedenem dogodku) za koledarski leti 2024 in 2025 za ZPTM Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je torek, dne 13. 2. 2022 do 12. ure (oddano osebno na sedežu zavoda) ali istega dne poslano priporočeno po pošti.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Kontaktna oseba naročnika: Alja Kovačič; alja.kovacic@zptm.si

Natančnejša navodila in obrazci so v prilogah spodaj:

Kontakt