Izbor tiskarja za tisk promocijskega materiala za leto 2022

Nazaj

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za Izbor tiskarja za tisk promocijskega materiala za leto 2022 za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 28. 4. 2022 do 14. ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Kontakt