Dopolnitev ponudbe za dobavo pisarniškega materiala, kartuš in tonerjev za leto 2022 in 2023.

Nazaj

Datum posodobitve: 21. 4. 2022
Obveščamo vas o spremembi v dokumentu: Povabilo k oddaji ponudbe za pisarniški material, kartuše in tonerje za leto 2022 in 2023. Sprememba je na OBRAZCU 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV (pod zaporedno številko 32 in 34) na strani 7.

Za oddajo ponudbe uporabite obrazce v dokumentu DOPOLNITEV_Povabilo k oddaji ponudbe za pisarniški material, kartuše in tonerjev_2022 in 2023_21042022

Dobava pisarniškega materiala, kartuš in tonerjev za leto 2022 in 2023

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA, KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 

Rok za oddajo ponudbe je 28. 4. 2022 do 14. ure na naslovu zavoda. 

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Kontakt