Komisija za odpiranje ponudb, pregled in oceno ponudb se je dne 11. 4. 2022 odločila, da postopek izbire zaradi spremenjenih okoliščin razveljavi in ponovi postopek, zato je dne 20. 4. 2022 objavila povabilo za dobavo pisarniškega materiala, kartuš in tonerjev za leto 2022 in 2023.

Povabilo je dostopno TUKAJ.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 5. 4. 2022 do 14:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

  • Občina Brežice

Stopite v stik

ZPTM Brežice
Gubčeva ulica 10a
8250 Brežice

+386 590 83 790
+386 40 242 429