Dobava kartuš in tonerjev za zavod za podjetništvo, turizem in mladino brežice za 2022 in 2023 - razveljavljeno

Nazaj

Datum posodobitve: 20. 4. 2022
Obveščamo vas, da smo razveljavili povabili za oddajo ponudbe za:

1. Dobavo pisarniškega materiala za leto 2022 in 2023
2. Dobavo kartuš in tonerjev za 2022 in 2023

Komisija za odpiranje ponudb, pregled in oceno ponudb se je dne 11. 4. 2022 odločila, da postopek izbire zaradi spremenjenih okoliščin razveljavi in ponovi postopek, zato je dne 20. 4. 2022 objavila povabilo za dobavo pisarniškega materiala, kartuš in tonerjev za leto 2022 in 2023.

Povabilo je dostopno TUKAJ.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – DOBAVA KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za 2022 in 2023.

Rok za oddajo ponudbe je 11. 4. 2022 do 14:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

  • Oblika organiziranosti: javni zavod
  • Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24. 11. 1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur. l. RS 76/97)
01. 02. 1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

  • Občina Brežice

Kontakt