VIŠJI PODROČNI REFERENT II

UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

OPIS DELOVNEGA MESTA

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

Rok za oddajo prijave: tri dni
×