MLADINSKI DELAVEC II - KLUBSKI SODELAVEC

UMESTITEV DELOVNEGA MESTA V ORGANIZACIJSKO SHEMO

OPIS DELOVNEGA MESTA

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

Prijave pošljite na: info@zptm.si

Rok za prijavo je: 20.9.2022.
Datum objave: 13.9.2022.
 
×