MLADINSKI DELAVEC I - KLUBSKI VODJA

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Stopnja izobrazbe: Potrebne delovne izkušnje: Obvezna dodatna znanja in veščine: Želena dodatna znanja in veščine:

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA

Časovna opredelitev: Modalitete delovnega časa: Poskusno delo: Dodatki: Rok za oddajo prijave: 19.5.2022
×