MLADINSKI CENTER BREŽICE 

Kontakt

Mladinski center Brežice
Gubčeva 10a, p. p. 29
8250 Brežice

M: mcb@zptm.si
T:  +386 (0) 590 83 790

Urnik delovanja

Dejavnosti za mlade

Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo: Več o Mladinskem centru Brežice.

Dejavnosti za starejše

M: vgc.brezice@zptm.si
T:  +386 (0) 590 83 790
 
Urnik delovanja
Ponedeljek – Petek: 8.00 – 16.00 ure
 
Namen Večgeneracijskega centra Brežice je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Z vzpostavitvijo večgeneracijskega centra zagotavljamo varen, prijeten in dostopen prostor, kjer različnim ciljnim skupinam zagotavljamo socialno vključenost. Temelj našega je preventivno delovanje, ki posameznikom omogoča dostopnost do informacij, druženje, mobilnost, vzpostavljanje socialne mreže, večgeneracijsko sodelovanje.
 
Facebook povezava.

Sopotniki – brezplačni prevozi za starejše občane

Kontakt
M: info@sopotniki.org
T:  +386 (0) 41 744 947
 
Program Sopotniki potek v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in ob podpori Občine Brežice. Namen programa je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.
Z brezplačnimi prevozi starostnikom omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva. Z nami se lahko zapeljejo po opravkih, na obisk, kulturno prireditev ali zgolj na izlet.

Facebook povezava.
×