MI! - mladinski inkubator

 
       
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve.

V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Namen

Projekt je namenjen krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih. S projektnimi aktivnostmi bomo:

Splošni cilji

Posebni cilji

  1. analiza kariernih odločitev v kontekstu mladinskega dela predstavljena v gradivu »Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji«;
  2. izdelava strategije na področju mladih in mladinske politike v regiji;
  3. vzpostavili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, ki bo odgovor na potrebe mladih in trga dela v regiji;
  4. redno izvajanje vzpostavljenega programa usposabljanj mladinskega inkubatorja v okviru že ustanovljene Mladinske zadruge UP kot socialnega podjetja (nadgradnja predhodnega projekta Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PIMP) in povezovanje z deležniki;
  5. ustvarjanje delovnih mest za osebe iz ciljne skupine mladih in zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov.

Rezultati

×