KOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV –  NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE  - M/Ž

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Stopnja izobrazbe Potrebne delovne izkušnje: Obvezna dodatna znanja in veščin:

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

Časovna opredelitev: Modalitete delovnega časa: Poskusno delo: Dodatki: Rok za oddajo prijave: 24.5.2022
×