Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03) in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03) ter Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/04) objavljamo Katalog informacij javnega značaja.
×