JAVNO POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA RAZVOJ VSEBIN
V VEČGENERACIJSKEM CENTRU BREŽICE

Zainteresirane kandidate vabimo, da oddajo svojo ponudbo za razvoj vsebin Večgeneracijskega
centra (VGC) Brežice.

Ponudbi priložijo tudi program dela za leto 2022 in mesečno ponudbeno ceno.

Program naj vsebuje: Ponudbo s programom dela in mesečno ponudbeno ceno za leto 2022 predložite na e-mail katja.canzar@zptm.si in sicer najkasneje do četrtka, 13.10.2022, do 15. ure.

Katja Čanžar
direktorica
×