ČISTILKA / ČISTILEC III – M/Ž

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Stopnja izobrazbe: Obvezna dodatna znanja in veščine:

OPIS NALOG DELOVNEGA MESTA OZ. NAZIVA

DODATKI IN POSEBNE ZAHTEVE DELOVNEGA MESTA 

Časovna opredelitev: Modalitete delovnega časa: Poskusno delo: Rok za oddajo prijave: 21.5.2022
×